Прием тезисов ПРЕКРАЩЁН

Мероприятия

Прием тезисов на III Съезд детских аллергологов иммунологов закончен.